توجه داشته باشید که ۰۲۱-۷۶۵۰۲۴۲۴ _ ۰۲۱-۷۶۵۰۱۴۴۴ شماره‌هایی است که تاسیسات امجد از طریق آن با کاربران و مشتریان خود ارتباط برقرار می کند.

بنابراین ارسال هرگونه تماس تحت عنوان تاسیسات امجد، با هر شماره دیگری تخلف و سوء استفاده از نام تاسیسات امجد است و در صورت دریافت چنین تماسی، لطفاً جهت پیگیری قانونی آن را بهInfo@tasisatt.comاطلاع دهید.